BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Czesław Łotarewicz

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 18.04.1923 r.
Miejsce urodzenia: Papaszany, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 29.07.2014 r.
Miejsce śmierci: Kraków
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Żołnierz Armii Krajowej II bat. 77 p.p. Ziemi Nowogródzkiej. Ostatni świadek moskiewskiego „Procesu Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego”.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Sokół”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce:
Więzienia: Lida, Witebsk, Orsza, Moskwa (Łubianka)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu: Zesłany za koło polarne do sowieckich łagrów Norylska, gdzie był więziony 13 lat
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 1957 r.
Miejsce powrotu: Kraków
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Łotarewicz był synem osadnika wojskowego, żołnierza Wojska Polskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Szkołę powszechną ukończył w 1937 roku. Tam wstąpił do harcerstwa, a po jej ukończeniu do „Strzelca”. We wrześniu 1939 r. po agresji sowieckiej i zajęciu rodzinnych stron przez Sowietów, ukrywa się wraz z rodziną przed zesłaniem.
Po powrocie z zesłania w 1957 r. zamieszkał wraz z rodziną w Krakowie-Nowej Hucie i do emerytury pracował w Kombinacie Metalurgicznym. Członek Związku Sybiraków i Związku Inwalidów Wojennych. Sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Koła ŚZŻAK w Krakowie-Nowej Hucie. Zmarł w Krakowie w 2014 r. i został pochowany na Cmentarzu Grębałów – kwatera LV, rząd IV, grób 2.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto