BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Władysława Irena Kalisz z d. Ptaszyńska

Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Antonina
Nazwisko rodowe matki: Andruszkiewicz
Data urodzenia: 1927-06-22
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci: 14-08-2012
Miejsce śmierci: Gliwice
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK, Inspektorat F, Obwód Oszmiański – 8 Oszmiańska Brygada AK – dowódca por. Witold Turonek (ps. „Tur”), 3 Zgrupowanie
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Iron”; szeregowa, sanitariuszka – łączniczka
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Targowa 19
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 03.03.1945 r. przez NKWD w Wilnie, bez broni
Więzienia: Stara Wilejka
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63.11 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału BSRR; 10 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Mińsk (łagier) – praca w fabryce mebli; Orsza; Mordowska ASSR – Poćma – Ciemniki – praca przy wykonywaniu prac odzieżowych; łag-punkt nr 1; Dubrowłag – Centralna Bolnica – praca w magazynie
Zapamiętani współwięźniowie: Czesław Pawłowski (ps. „Smok”, 8 Oszmiańska Brygada), Marta Rybicka (Okręg AK Lwów), Leokadia Marcinkiewicz (Okręg Wileński AK), Marianna Buklis (ps. „Meri”)
Data zwolnienia: 20-08-1954
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 14-08-1955
Miejsce powrotu: Gliwice
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK (Londyn), Medal Wojska (Londyn), Medal „Pro Memoria”, Krzyż Zesłańców Sybiru
Inne informacje:

Przed wojną Pani Kalisz ukończyła szkołę powszechną i była uczennicą konserwatorium wileńskiego. Po powrocie z łagrów uzyskała średnie wykształcenie i pracowała jako sekretarka w Technikum Kolejowym i Zasadniczej Szkole Zawodowej. Wieloletni członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Zmarła w 2012 r. i została pochowana na cmentarzu w Gliwicach przy ul. Lipowej – sektor E3, rząd A, grób 16.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto