BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Witold Augusewicz

Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Korewo
Data urodzenia: 1924-12-15
Miejsce urodzenia: Adamowicze, powiat Augustów
Data śmierci: 2017-01-18
Miejsce śmierci: Słupsk
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Armia Krajowa – Okręg Wilno i Białystok – 9 Obwód Wileński (oddział S.Kiałki – „Szarotki”), 10 Obwód Białostocki. Ostatni przydział : dowódca Okręgu Wilno – ppor. Stanisław Kiałka ps. „Szarotka”, „Jelonek”, „Bolesław”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowiec – ps. „Willis” – łącznik 9 Obwodu
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Adamowicze, gmina Łabno, powiat Augustów, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: aresztowanie 22.03.1946 r. przez kontrwywiad „SMERSZ” w Grodnie w garażach Wojewódzkiego Zarządu Łączności
Więzienia: Grodno, Mińsk (KPZ, więzienie), Moskwa, Gorki, Kirow
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 63 I A – 76 KK BSRR – udział w polskiej organizacji podziemnej; wyrok z dnia 06.08.1946 r. Trybunału Wojskowego MSW, woj. Mińsk : kara śmierci zamieniona na 15 lat katorgi (ITŁ), 5 lat zesłania i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Workuta, Komi ASSR – rejon północny – łagry : SZU 2, kopalnie nr 14, 16, 29 (poczta Ż 175/10 Workuta; tu zwolnienie z łagru) – praca przy wydobyciu węgla w charakterze elektroślusarza
Zapamiętani współwięźniowie: Edward Muszyński, Włodzimierz Citowicki (Nowogródzkie), Witold Olszewski (Wileńskie), Mirosław Hentosz (Lwowskie), Kazimierz Ptaszyński (Białostockie), Stanisław Kiałka, Stanisław Kuźma
Data zwolnienia: 1955-08-09
Zesłanie: osiedle Jur-Szor przy kopalni nr 29 kombinatu „Workutszachtstroj”, praca na stanowisku kierowcy.
Data powrotu do Kraju: 1956-08-20
Miejsce powrotu: punkt repatriacyjny w Grabanowie koło Białej Podlaskiej
Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1985), Krzyż AK nadany przez Komisję Krzyża w Londynie (1986)
Inne informacje:

Witold Augusewicz służył w Armii Krajowej od stycznia 1942 r. do momentu aresztowania 22.03.1946 r. Współpracował w Okręgu Wino AK z kwatermistrzostwem – por. Stanisławem Kiałką. Pracując jako kierowca w Niemieckich Wojskowych Zakładach Naprawczych Samochodów H.K.P. w Grodnie dostarczał części samochodowe, oleje, smary i benzynę lub benzol do por. Kiałki. Zajmował się sabotażem i wywiadem. Następnie pracował jako kierowca w Wojewódzkim Zarządzie Łączności w Grodnie.
Obwód nr 10 AK wchodził w skład Okręgu Białystok obejmując teren pow. Augustów. Pan Augusewicz był tam łącznikiem w plutonie – dowódca plutonu por. Bronisław Iwaniszewski, miejscowość Pyszki k. Grodna.
Zwolniony z łagru decyzją Trybunału Wojskowego Okręgu Białoruskiego z dnia 21.06.1955 r. (obniżenie kary do 10 lat z zaliczeniem dniówek roboczych).
Po wojnie aż do przejścia na emeryturę pracował jako kierowca.
Żona Pana Augusewicza – Jadwiga była żołnierzem AK „Wachlarz” na Wileńszczyźnie. Także więzień łagrów w Workucie. Tam też zawarła związek małżeński z Panem Witoldem. Razem powrócili z zesłania.
Pan Augusewicz był członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Zmarł w 2017 r. i został pochowany na Starym Cmentarzu w Słupsku przy ul. Kaszubskiej – sektor 18, rząd 14, grób 10_10.

Skany / fotografie:

1. Tłumaczenie na jęz. polski zaświadczenie MSW ZSRR Komi ASSR potwierdzające skazanie i pobyt W. Augusewicza w łagrach ZSRR, Workuta, 02.06.1992 r.
2. Udostowierenije – zwolnienie z łagru, str. 1
3. Udostowierenije – zwolnienie z łagru, str. 2

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto