BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Czesław Kliks

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Bryczkowska
Data urodzenia: 1911-07-19
Miejsce urodzenia: Sarny, pow. Sarny, woj. wołyńskie
Data śmierci: 1996-03-07
Miejsce śmierci: Elbląg
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 30.06.1941-1943 ZWZ-AK Okręg Wileński, Garnizon Wilno dzielnica B (Wilno Śródmieście) rejon II – 2 batalion, 4 pluton – dow. batalionu por. Paweł Świetlikowski (ps. „Jerzy”); następnie II oddział Sztabu Komendy Okręgu Wileńskiego AK – dowódca por. Jerzy Łoziński
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Jerzy”; w dzielnicy B Wilna – podporucznik, dowódca plutonu; w II oddziale Sztabu Komendy Okręgu Wileńskiego AK – podporucznik – oficer informacyjny
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Kolonia Wileńska, dom kolejowy
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 28.02.1945 r. przez NKWD na stacji Wilno
Więzienia: Wilno (areszt w gmachu Urzędu Pocztowego przy ul. Sadowej; areszt w podziemiach dawnej Dyrekcji Kolei DOKP ul. Słowackiego; więzienie Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przygotowanie do sabotażu na kolei; art. 58-1a-11; 8 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – Workuta – 1945-1948 – kopalnie Jaczagińska nr 12, 14 i 16 – górnik; 1948-1949 kopalnia nr 1 Kapitalna – górnik; 1949-1950 kopalnia nr 5 – górnik; 1950-1951 sowchoz Siwa-Maska – robotnik; 1951-1952 Koźwa – załadunek na transport kolejowy dłużycy spławionej rzeką Peczorą
Zapamiętani współwięźniowie: Józef Grzesiak (ps. „Kmita” komendant Wileńskiej Chorągwi Szarych Szeregów, dowódca dzielnicy D; kopalnia 12, 14 i 16 oraz 1), Paweł Świetlikowski (ps. „Jerzy”, dow. 2 batalionu II Rejonu dzielnicy B Wilno Śródmieście; kopalnia nr 5)
Data zwolnienia: 16-02-1952
Zesłanie: 2 lata – przymusowy pobyt w Lidzie, BSRR – wyrabianie dokumentów na wyjazd do Polski
Data powrotu do Kraju: 14-01-1954
Miejsce powrotu: Elbląg
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

Pan Kliks przed II wojną światową uzyskał absolutorium w Szkole Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie.
Po powrocie Pan Kliks przed emeryturą pracował jako urzędnik w Urzędzie Miasta Elbląga. W 1990 r. Pan Kliks był w trakcie pisania swoich wspomnień.
Po śmierci w 1996 r. został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Agrykola w Elblągu, ul. Agrykola – sektor III, rząd 15, grób 23.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto