BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Aleksander Klimaszewski

Imię ojca: Józef
Imię matki: Emilia
Nazwisko rodowe matki: Narejko
Data urodzenia: 1921-08-24
Miejsce urodzenia: Pilwiszki
Data śmierci: 2000-12-29
Miejsce śmierci: Szczecinek
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileńsko-Nowogródzki AK – 4 Wileńska Brygada Piechoty AK „Narocz” – 1 kompania 2 pluton 1 drużyna – dowódca Brygady – kpt Longin Wojciechowski (ps. „Ronin”), dowódca 2 plutonu – ppor. Feliks Selmanowicz (ps. „Zagończyk”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy strzelec, celowniczy ciężkich karabinów maszynowych
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.1944 r. – rozbrojony wraz z oddziałem w okolicach Puszczy Rudnickiej przez Armię Czerwoną
Więzienia: internowanie w zamku w Miednikach, następnie w Kałudze; za złe zachowanie w 1945 r. osadzony w więzieniu NKWD w Kałudze
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za dezercję; art. 190.1; 10 lat ciężkich robót i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Archangielska oblast – Mołotowsk – roboty portowe, budowlane wykopy ziemne pod budownictwo; pobyt w szpitalu; po zaleczeniu dalej ciężkie prace fizyczne
Zapamiętani współwięźniowie: Wacław Wilczyński (4 Wileńska Brygada AK „Narocz”), Kazimierz Tworogal (ps. „Świetlik”, 5 Wileńska „Brygada Śmierci”mjra Szendzielarza ps. „Łupaszka”)
Data zwolnienia: 18-03-1948
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 18-04-1948
Miejsce powrotu: Szczecinek
Posiadane odznaczenia: Medal Wojska, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż AK
Inne informacje:

Pan Klimaszewski po powrocie z ZSRR pracował jako stolarz meblowy. Zmarł w 2000 r. i został pochowany na cmentarzu w Szczecinku : kwatera 11, rząd 1, grób 26

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto