BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Czesław Justyn Cywiński

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10.03.1926 r.
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci: 10.04.2010 r.
Miejsce śmierci: Smoleńsk
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Po wrześniu 1939 r. jako gimnazjalista zaangażował się w pracę wywiadowczą w organizacji Związek Wolnych Polaków w Wilnie. Od jesieni 1942 r. żołnierz Okręgu Wileńskiego AK – 1 Wileńska Brygada AK pod dowództwem por. Czesława Grombczewskiego (ps. „Jurand”), uczestnik Operacji „Ostra Brama”.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral podchorąży AK, pułkownik WP; ps. „Skowronek”, „Ryszard”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem:
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 18.07.1944 r. w Miednikach przez Sowietów
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar:
Łagry – nazwy, okres pobytu: W okresie 05.08.1944-04.01.1946 r. internowany w obozie sowieckim w Kałudze – pracował przy wyrębie lasów
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 04.01.1946 r.
Zesłanie: nie dotyczy
Data powrotu do Kraju: 1946 r.
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie)
Inne informacje:

Pan Cywiński po przyjeździe na terytorium powojennej Polski ukończył Politechnikę Warszawską i uzyskał dyplom inżyniera budownictwa. Brał udział w projektach w kraju i za granicą, zainicjował odbudowę części dawnego więzienia na Pawiaku na potrzeby muzeum. W latach 2005-2010 Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK. Inicjator wielu projektów upowszechniających etos Armii Krajowej w całej Polsce (konferencje, filmy dokumentalne, tworzenie klubów historycznych im. Stefana Roweckiego „Grota” itp.). Honorowy Obywatel m.st. Warszawy. Zginął w katastrofie smoleńskiej 10.04.2010 r. Został pochowany na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie – kwatera D18, rząd P01, grób 3. W pierwszą rocznicę tragicznej katastrofy, 10.04.2011 r., z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy AK i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na budynku PAST-y w Warszawie przy ul. Zielnej 39 została odsłonięta tablica pamiątkowa pamięci płk. Cywińskiego.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto