BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Bieleninik

Imię ojca: Antoni
Imię matki: Ludmiła
Nazwisko rodowe matki: Kondraciuk
Data urodzenia: 1931-02-12
Miejsce urodzenia: Kukiełki, pow. Wołkowysk, woj. grodzieńskie
Data śmierci: 2021-11-09
Miejsce śmierci: Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodzieński, obwód AK Wołkowysk, oddział Reduta Sokoły, zastępca szefa sztabu batalionu zwiadu mjr Jan „Skamabocha”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łącznik, zwiadowca; ps. „Andruczok Biały”; od kwietnia 1951 r. organizowanie poborowych do lasu nie chcących iść do Armii Czerwonej
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Kukiełki, gmina Szydłowice, pow. Wołkowysk, woj. Grodno
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 08 lub 09 1944 r. (aresztowanie na granicy, 3-tygodniowe dochodzenie KGB w Rosji); 23(26).11.1951 r., Kukiełki – przez NKWD podczas okrążenia w lesie (wcześniej schował broń, rozkazał rozwiązanie oddziału, ranny w rękę)
Więzienia: Wołkowysk, Grodno, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: 12.02.1952 r. – 5 lat roboczych łagrów za odmowę służby w Armii Czerwonej – dezercja, art. 170 g.uk. BSSR; Trybunał wojenny jednostki wojskowej nr 28226, Wołkowysk
Łagry – nazwy, okres pobytu: Tundutow Nr 1-3, Czuporniki, rej. Kałacz; Stalingrad – kanał Wołgo-Don SUSZ 5 i 6- prace ziemne, betonowe; rejon Dnietropietrowsk, kopalnia rudy w Piecichatkach. Zwolniony na mocy amnestii.
Zapamiętani współwięźniowie: ks. Sak (więzienie w Orszy, łagier na budowie Wołgo-Donu, łagier Tudutów)
Data zwolnienia: 1953-04-20
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: 1958-03-17
Miejsce powrotu: Biała Podlaska (punkt repatriacyjny), Stargard Szczeciński
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Bieleninik w okresie 19.04-listopad 1951 r. ukrywał się przez władzami radzieckimi, odmówił wraz z innymi służby w Armii Czerwonej. Po zwolnieniu z łagrów w 1953 r. powrócił do rodzinnych Kukiełek, pow. Wołkowysk.
Podwójny rok urodzenia – 1931 (dokumenty) i 1928 (prawidłowy)
Po powrocie do Kraju uzyskał średnie wykształcenie i pracował jako stolarz, technik budowlany.

Skany / fotografie:

1. Sprawka nr 0028274 – zwolnienie z łagru Jana Bieleninika, MSW ZSRR ITŁ „ŻŁ”, 20.04.1953 r., str. 1
2. Sprawka nr 0028274 – zwolnienie z łagru Jana Bieleninika, MSW ZSRR ITŁ „ŻŁ”, 20.04.1953 r., str. 2
3. Tłumaczenie na jęz. pol. Sprawki – zwolnienia z łagru Jana Bieleninika, MSW ZSRR ITŁ „ŻŁ”, 20.04.1953 r.
4. Wyrok Trybunału Wojskowego jednostki nr 28226 skazujący J. Bieleninika, 12.02.1952 r.
5. Tłumaczenie na jęz. pol. wyroku Trybunału Wojskowego jednostki nr 28226 skazującego J. Bieleninika, 12.02.1952 r.
6. Jan Bieleninik – zdjęcie powojenne

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto