BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Michał Helmut Bauer

Imię ojca: Wilhelm
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Masłowa
Data urodzenia: 1920-08-22
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci: 2020-10-22
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Armia Krajowa – 6 Samodzielna Brygada AK Wilno pod komendą mjr F. Koprowskiego „Konara”; 1 kompania ppor. H. Meszczyńskiego „Dziewica”, 1 drużyna 2 pluton ppor. W. Borodziewicza „Szkraba”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Racibor”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Giedymina 1/20
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 17.08.1944 z bronią – ucieczka wraz z „Mamutem” z 3 Brygady AK Wilno „Szczerbca” ; 10.12.1944 – NKGB w domu w Wilnie
Więzienia: Wilno (NKGB, ul. Słowackiego, Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: zdrada ojczyzny – przynależność do podziemnej organizacji AK – par. 58 Ia RFSRR; bez rozprawy sądowej
Łagry – nazwy, okres pobytu: „Kapitałka” WZD Workuta, Komi ASSR do 14.12.1945 r.; WŻD Workuta (14.12.1945-15.11.1946 r.) – praca w brygadzie ciesielskiej, brygadzie elektryków, kierownik cechu elektryków w teatrze kombinatu „Workut Ugd”
Zapamiętani współwięźniowie: W.Szarapo (6 Brygada AK Wilno), W.Strzałkowski ps. „Fok” (6 Brygada AK Wilno)
Data zwolnienia: 1946-11-15
Zesłanie: Workuta do momentu wyjazdu
Data powrotu do Kraju: 1946-11-30
Miejsce powrotu: Wilno
Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1974), Krzyż AK (1994), Odznaka „Burza” (1994)
Inne informacje:

W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w szeregach 5 Pułku Lotniczego, 5 pododdział portów, Wilno-Porubanek/Lida.
Wg danych UDSKiOR więziony za działalność związaną z walką o niepodległość Polski w okresie wrzesień 1952-kwiecień 1954 r.
Po wojnie i przyjeździe do Polski uzyskał wykształcenie średnie techniczne i pracował jako elektrotechnik; przed emeryturą jako specjalista techniczny w Ośrodku Telewizyjnym w Warszawie. Pan Michał Bauer był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Został awansowany w 2019 r. do stopnia podpułkownika w stanie spoczynku. W dniu 22.08.2020 r. obchodził swe setne urodziny. Zmarł w Warszawie w dniu 22.10.2020 r. i został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Północnym w Warszawie – kwatera W-X-1, rząd 1, grób 10.

Skany / fotografie:

1. Karta ewakuacyjna M. Bauera z LSRR wydana przez Głównego Pełnomocnika PKWN, 09.02.1945 r., str. 1
2. Karta ewakuacyjna M. Bauera z LSRR wydana przez Głównego Pełnomocnika PKWN, 09.02.1945 r., str. 2

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto