BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Wacław Burak

Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Szewczyk
Data urodzenia: 1922-03-15
Miejsce urodzenia: Ryłowce, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 2011 lub 2012
Miejsce śmierci: Lida
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 03-06.1944 r. – Okręg Nowogródzki AK – placówka AK Jewsiewicze; następnie 77 Pułk Piechoty AK, 7 batalion por. Jana Piwnika (ps. „Ponury”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: strzelec, ps. „Winogron”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Ryłowce, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 08.08.1945 r. przez NKWD przy pracy przy żniwach, dow. Lepiochin
Więzienia: Lida, Orsza, Leningrad
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63 KK BSRR; 15 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: przesyłka – posiołek Czekist, Tomskaja oblast (stolarz budowlany, budowa piecy kuchennych); Workuta – kopalnia nr 25
Zapamiętani współwięźniowie: Walenty Harkowicz z Wołkowyska
Data zwolnienia: 10-1954
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: Ryłowce, pow. Lida – obecnie Białoruś
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z łagru w swoje rodzinne strony Pan Burak nie repatriował się do Polski, pozostał na Białorusi i pracował jako cieśla budowlany.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto