BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Tadeusz Bancewicz

Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Rusinowicz
Data urodzenia: 1926-09-10
Miejsce urodzenia: Chodzinki, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 2008-02-01
Miejsce śmierci: Baranowicze, Białoruś
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01-08.1944 r. – Okręg Nowogródzki AK – 77 Pułk Piechoty AK, 4 batalion – dow. ppor. Czesław Zajączkowski (ps. „Ragner”), kompania „Kmicica”, pluton „Zaolzianina”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy; strzelec ciężkich moździerzy; w 2008 r. awansowany na porucznika
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Chodziuki, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 15.02.1945 r. przez NKWD we wsi Chodziuki, bez broni
Więzienia: Grodno (więzienie) – 2 lata
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1, 70 i 76 KK BSRR; 7 lat łagru
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR, Inta – kopalnia węgla nr 4, Minłag nr 2 (stąd zwolniony)
Zapamiętani współwięźniowie: więzienie i sąd w Grodnie – Adolf Emiljańczyk (po powrocie z łagru – zam. Bolesławiec)
Data zwolnienia: 15-02-1952
Zesłanie: 15-02-1952-01.1960 – Komi ASSR, Inta – geolog, robotnik
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 1960 r. – Baranowicze, Białoruś
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

Po powrocie z zesłania Pan Bancewicz pozostał na terenie Białorusi i pracował jako ślusarz. Zmarł w 2008 r. i został pochowany na cmentarzu przy wsi Kołpienica koło Baranowicz.

Skany / fotografie:

1. Tadeusz Bancewicz, rok 2007 – źródło : archiwum rodzinne Ireny Bancewicz
2. Grób Tadeusza Bancewicza na cmentarzu w Kołpienicy koło Baranowicz, źródło : archiwum rodzinne Ireny Bancewicz

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto