BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jadwiga Bołuć z d. Pacyno

Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Ostrouch
Data urodzenia: 1920-10-11
Miejsce urodzenia: Ćwirbuty, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki AK – 77 Pułk Piechoty AK – 4 batalion – dow. ppor. Czesław Zajączkowski (ps. „Ragner”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Ćwirbuty, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce:
Więzienia: Lida, Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za łączność z AK; art. 24-63-1 KK BSRR; 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 10.1951-04.1955 – obwód Archangielski, stacja Hercowo, posiołek Konuszewo – praca w kołchozie
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 04-1955
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: brak
Miejsce powrotu: powrót do Lidy
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z łagru Pani Bołuć pozostała na Białorusi.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto