BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Okowicki

Imię ojca: Michał
Imię matki: Bronisława
Nazwisko rodowe matki: Waszkiewicz
Data urodzenia: 17-03-1927
Miejsce urodzenia: Krasnowce, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 02-08-2013
Miejsce śmierci: Poznań
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz Okręgu Nowogródzkiego AK – 77 pp, 7 batalion Jana Piwnika (ps. „Ponury”) – drużyna „Szopy” (zaprzysiężony 01.01.1943)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy; ps.”Burza”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Krasnowce, pow.Lida
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 28.09.1951 przez NKWD w Krasnowcach (po okresie ukrywania się wykryty przez wywiad NKWD)
Więzienia: Lida, Grodno (więzienie nr 1)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: skazany na karę śmierci zmienioną na 25 lat łagrów oraz 5 lat pozbawienia praw obywatelskich przez Sąd Wojskowy w Grodnie w 12.12.1951 r. za przynależność do AK, udział w walce zbrojnej oraz utrzymanie polskości i granic z 1939 r. z art.63-76 KK BSRR
Łagry – nazwy, okres pobytu: 29.01.1952-17.08.1956 – Komi ASSR – Workuta – Kopalnia nr 40,12,14,16; górnik w Kopalni nr 14, w Kopalni nr.40,12,16 – mierzenie poziomu metanu
Zapamiętani współwięźniowie: Antoni Pietraszko, Włodzimierz Głowicki, Roman Snopko(?), Mirosław Hentosz,Olgierd Zarzycki, Karol i Kazimierz Jankowscy, Jerzy Andziszkiewicz,Adam Galiński, Piotr Rogacewicz
Data zwolnienia: 21.08.1956
Zesłanie: Workuta- do otrzymania dokumentów (20.11.1956)
Data powrotu do Kraju: 28.11.1956
Miejsce powrotu: Poznań
Posiadane odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal Wojska (dwukrotnie)
Inne informacje:

Pan Okowicki zmarł w 2013 r. i został pochowany na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu – pole 40, rząd 5, kwatera 4, miejsce 30.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto