BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Makarewicz

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29-09-1916
Miejsce urodzenia: Grodno
Data śmierci: 03-01-1994
Miejsce śmierci: Warszawa
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łącznik, ps.”Mak”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Grodno, ul. Podlaska 4
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 27.06.1945 r. przez NKWD w Grodnie
Więzienia: Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: skazany 23.11.1945 r. przez Wojenny Trybunał na 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Siewierno-zelazna droga, Puksa, Abiez, Inta
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie: Puksa – jez. Czarne, Abiez, Inta
Data powrotu do Kraju: 13.12.1955 (?)
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z zesłania Pan Makarewicz uzyskał wykształcenie zawodowe ślusarza. Zmarł w 1994 r. w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim – sektor AI58, rząd 1, grób 60.

Skany / fotografie:

1. Grób Jana Makarewicza na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie – źródło : grobonet.com

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto