BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Walerian Jackiewicz

Imię ojca: Piotr
Imię matki: Adela
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14-12-1914
Miejsce urodzenia: Magunki, pow. Brasław, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz Okręgu Wileńskiego AK – zaprzysiężony w Mejksztach przez porucznika ps. „Topór”; komenda ośrodka Kondraciszki – Karolinowo, następnie dowódca drużyny w 2 kompanii ppor. Wacława Sidorkiewicza (ps. „Bem”) 24 Dryświackiej Brygady AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, awans na plutonowego (06.1944 r.) przez kpt. Kazimierza Krauze (ps. „Wawrzecki”) – dowódcę 24 Dryświackiej Brygady AK; ps.”Strzemię”, „Pająk”; brał udział w akcjach zaopatrzeniowo-aprowizacyjnych, sabotażowo-dywersyjnych (zasadzki na partyzantkę sowiecką), w grupie egzekucyjnej na litewskich kolaborantów hitlerowskich
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: zaścianek Magunki, gm. Rymszany, pow. brasławski, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 09-10’1943 r. – aresztowany przez Niemców po denuncjacji kolaborantów litewskich, więzienie w Duksztach; rozbrojony w czasie likwidacji 24 Brygady AK przez Sowietów w lipcu 1944 r., ucieka z transportu do Kaługi. Aresztowany ponownie przez NKWD 24.01.1944 r. w Rymszanach.
Więzienia: 07-08.1944 r. obóz internowania, Kupczele k/Pelikan; 01.1945 areszt Rymszany, więzienie Zarasai, a następnie 04-08.1945 r. – Łukiszki
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: akt oskarżenia z art. 58-1a-11 – zdrajca Ojczyzny
Łagry – nazwy, okres pobytu: 15.08.1945-28.04.1946 r. – Komi ASSR – Workuta – łagier kopalnia nr 8 – Rudnik
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 28.04.1946 r.
Zesłanie: 1946-1956 – Komi ASSR – Workuta
Data powrotu do Kraju: 01.09.1956 r.
Miejsce powrotu: Chrzanów, woj. małopolskie
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Jackiewicz w czasie kampanii wrześniowej do 27.09.1939 r. służył jako zastępca oficera żywnościowego Wileńskiej Brygady Kawalerii, zastępca dowódcy szwadronu. 02-03.10.1939 r. aresztowany przez Sowietów i internowany w obozie w Równem za posiadanie broni (Vis-9). Ostatecznie zwolniony z obozu jako nieoficer. Po powrocie z zesłania Pan Walerian uzyskał średnie wykształcenie techniczne górnicze.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto