BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Zbigniew Lis

Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10-03-1911
Miejsce urodzenia: Podfilipie, pow. Borszczów, woj. tarnopolskie
Data śmierci: 27-01-1991
Miejsce śmierci: Gdynia
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1941-1944 r. – żołnierz Okręgu Tarnopolskiego ZWZ-AK – dowódca kompanii AK w Chodaczkowie Wielkim, pow. Tarnopol, a po spaleniu i przeniesieniu się do Podhajec – od wiosny 1943 r. zastępca Komendanta Obwodu Podhajce AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral, następnie plutonowy; ps.”Zosik”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Chodaczków Wielki, Podhajce woj. tarnopolskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 12.1944 r. przez NKGB w Podhajcach
Więzienia: więzienie śledcze NKGB w Czortkowie; Dnietropietrowsk
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: sądzony 24.08.1945 r. jako obywatel Ukrainy przez Trybunał Wojenny USSR w Czortkowie z par. 54a.1, 4, 6 KK za zdradę Ojczyzny – przynależność do AK i jej kierownictwa – wyrok 20 lat katorgi i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 17.03.1946-23.06.1955 – Komi ASSR – Workutłag, Rieczłag – praca w kopalniach węgla – nr więźnia Ja-27, a w obozie karnym K-149
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1955 r.
Zesłanie: 1955-56 r. – Komi ASSR, Workuta
Data powrotu do Kraju: 05.1956 r.
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK (Londyn, 1979 r.), Medal Wojska (czterokrotnie)
Inne informacje:

Pan Lis jest wymieniony w publikacji Franciszka Króla „Białe noce czarne dni. Wilno, Workuta”, Warszawa 1993 r. W 1989 r. udzielił wywiadu biograficznego Archiwum Wschodniemu : https://osa.archiwa.org/serie/PL_1001_AW_I_0457. Pan Zbigniew zmarł w roku 1991 r. i został pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni – sektor 71, rząd 9, grób 18.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto