BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Tadeusz Cydzik

Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Florentyna
Nazwisko rodowe matki: Glebowicz
Data urodzenia: 1928-01-04
Miejsce urodzenia: Żukiewicze (gm. Brzostowica, pow. Grodno, woj. białostockie)
Data śmierci: 2005-08-11
Miejsce śmierci: Grodno
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Białostocki AK – żołnierz oddziału plut. Kazimierza Tołoczko
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, łącznik
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Żukiewicze, pow. Brzostowica
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 25.01.1949 r. przez NKWD w miejscowości Brzostowica Wielka
Więzienia: Brzostowica Wielka, Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 170 „2” KK BSRR; 7 lat ITŁ
Łagry – nazwy, okres pobytu: Krasnojarski Kraj – 1950 r. Igarka; 1951 r. Norylsk; 1952-53 Jermakowo (tu zwolniony z łagru) – praca jako rębacz w kopalni rudy żelaznej
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 17-02-1953
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 17.03.1953 r. do Grodna
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Cydzik po powrocie z łagru pozostał na Białorusi, pracował jako spawacz.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto