BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Władysław Pankiewicz

Imię ojca: Henryk
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14-05-1921
Miejsce urodzenia: Rogoźnica pow. Wołkowysk, woj. białostockie
Data śmierci: 03-07-1994
Miejsce śmierci: Świdnica, woj. dolnośląskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 10.1941-01.1945 r. – żołnierz ZWZ-AK – łącznik między Komendą Główną AK w Warszawie a Okręgami Białystok i Nowogródek AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: podporucznik, ps.”Ważka”, „Jaskółka”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Rogoźnica, pow. Wołkowysk
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 08.05.1947 r. (wg Indeksu Represjonowanych – 08.06.1948 r.) przez NKWD w Rogoźnicy
Więzienia: Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: sądzony przez Trybunał Wojenny NKWD w Grodnie 08.07.1948 r. – wyrok 25 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 20.10.1948-07.09.1955 r. – Komi ASSR – Inta – Minłag
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 07.09.1955 r.
Zesłanie: 1955-1956 – Komi ASSR – Inta
Data powrotu do Kraju: 26.11.1956
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Srebrny Krzyż z mieczami, Medal Wojska Polskiego
Inne informacje:

Pan Pankiewicz zmarł w 1994 r. w Świdnicy i został pochowany na lokalnym cmentarzu przy ul. Łukasińskiego – sektor III.10, rząd 1, grób 5.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto