BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Piotr Perwejnis

Imię ojca: Piotr
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 07-07-1921
Miejsce urodzenia: Dumbła, pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie
Data śmierci: 11-12-2002
Miejsce śmierci: Elbląg
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 09.1943-07.1944 r. – żołnierz Okręgu Wileńskiego AK – placówka Kijucie, pow. wileńsko trocki – udział wraz z oddziałem w akcjach zbrojnych na terenie Wileńszczyzny z policją niemiecką, własowcami, policją litewską. Uczestnik Operacji „Ostra Brama”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps.”Ptak”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: folwark Szulpiszki, pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 20.12.1944 r. przez NKWD w miejscu zamieszkania w Szulpiszkach
Więzienia: do 05.1945 r. – Wilno (Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: Sąd Wojskowy z paragrafu 58-1a,11 za zdradę Ojczyzny i przynależność do AK – wyrok wydany 13.03.1945 r. – 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – 1945-1948 – Uchta – Uchtiżemłag – obóz przy kopalni ropy naftowej nr 3; 22.10.1948-21.08.1954 – Inta – spec obóz przy kopalni węgla kamiennego nr 70 – numer obozowy W-200
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 21.08.1954 r.
Zesłanie: 21.08.1954-1955 – Komi ASSR, Inta
Data powrotu do Kraju: 1955 r.
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Perwejnis po powrocie z zesłania mieszkał w Elblągu, gdzie zmarł w 2002 r. i został pochowany na miejscowym Cmentarzu Komunalnym Dębica – sektor 3, rząd 11, grób 6.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto