BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Gustaw Rapacki

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 23-10-1903
Miejsce urodzenia: Wieczfnia, pow. Mława
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1940-1943 r. – żołnierz Okręgu Nowogródzkiego ZWZ-AK – Obwód Szczuczyn – redakcja tygodnika „Sprawy Polskie”, następnie oficer oświatowy VII batalionu pod dow. por. Jana Piwnika (ps. „Ponury”) w 77 Pułku Piechoty AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: oficer oświatowy; ps.”Motyka”, „Głos”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Szczuczyn, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 11.1943 (?) r. przez NKGB w Szczuczynie
Więzienia: Szczuczyn, Lida, Mińsk („Amerykanka”, więzienie miejskie), Moskwa
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: sądzony przez NKGB w Mińsku, zaocznie osądzony w Moskwie (sąd nadzwyczajny) – wyrok 10 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Orsza, Nowosady
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1949 r.
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 11.1949 r.
Miejsce powrotu: Warszawa
Posiadane odznaczenia: „Polska Swemu Obrońcy”, Krzyż Partyzancki, Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r. (Londyn)
Inne informacje:

Pan Rapacki po powrocie z łagru do powojennej Polski osiadł w Warszawie, ukończył studia wyższe i pracował jako nauczyciel. Był m.in. dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 143 na warszawskiej Pradze Południe.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto