BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Józef Reginia

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 05-01-1922
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 02.02.1941-08.1944 – żołnierz Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK – służba terenowa przy pierwszym oddziale partyzanckim na Wileńszczyźnie pod dowództwem por. Adama Burzyńskiego (ps. Kmicic”), następnie praca organizacyjna w okolicach Świra pow. Święciany; od 02.1944 r. 5 Wileńska Brygada AK – dow. mjr Zygmunt Szendzielarz (ps. „Łupaszko”) – 3 kompania – dow. Antoni Rymsza (ps. „Maks”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps.”Groch”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: zaścianek Miłty pow.Postawy, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 09.1944 r. przez NKWD
Więzienia: Stara Wilejka
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: sądzony przez Wojenny Trybunał Wojsk NKWD BSRR i skazany w 1945 r. na 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Mińsk, stacja Taktamygda (?) w okolicy Chabarowska, Komi ASSR – Workuta, Abis, Inta, Kniaź Pogost
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie: Komi ASSR – za pasem polarnym
Data powrotu do Kraju: 9.12.1956 r.
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto