BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Józef Dzicewicz

Imię ojca: Kasper
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Panczarewska
Data urodzenia: 1925-05-18
Miejsce urodzenia: Pogiry, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki „Nów” AK – od 03.1942 r. Placówka AK Zdzięcioł – dow. Jan Białous; 12.1943-04.1945 – 77 Pułk Piechoty AK, 4 batalion ppor. Czesław Zajączkowski (ps. „Ragner”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: strzelec, ps. „Sztylet”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Pogiry, pow. Nowogródek, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 04.1945 r. przez NKWD we własnym domu w Pogirach, znaleziono i zabrano lornetkę i kompas; broni schowanej w 02.1945 r. w lesie nie znaleziono
Więzienia: Nowogródek
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1 KK BSRR; 25 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: łagier przejściowy Nachodka; Kołyma – kopalnia złota im. Gorkiego (600 km od Magadanu) – ładowanie kamieni po wybuchu na taczkę i przewożenie na taśmę ciągową
Zapamiętani współwięźniowie: Walerian Klużański (ps. „Wolter”, Lida), Szyszko (ze Szczuczyna); Józef Tickar (spod Grodna), por. Ciesielski (zmarł w łagrze i został pochowany w trumnie przez kolegów m.in. Pana Dzicewicza)
Data zwolnienia: 01-1955
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: Pogiry, obw. Grodno
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z łagru Pan Dzicewicz pozostał na Białorusi, powrócił do rodzinnej wsi. Pracował jako murarz.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto