BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Iwanowski

Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Bronisława
Nazwisko rodowe matki: Alterowicz
Data urodzenia: 1921-06-02
Miejsce urodzenia: Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki „Nów” AK – 77 Pułk Piechoty AK, 2 batalion – dow. kpt Jan Borysewicz (ps. „Krysia”) – działalność do 12.1944 r.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: strzelec, goniec
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lida, ul. Wileńska 115
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 18.12.1944 r. przez NKWD w domu rodzinnym w Lidzie
Więzienia: Lida, Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za łączność z AK; art. 63-1 KK BSRR; 9 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Mińsk – ITŁ nr 19 – prace na budowie fabryki – ziemne, elektryczne
Zapamiętani współwięźniowie: Leon Szorbienio, Kazimierz Naborny
Data zwolnienia: 27-07-1947
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 29.07.1945 r. Lida, ul. Iwidiowa 116
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Przed II wojną światową Pan Iwanowski ukończył 4 klasy gimnazjum w Lidzie. Po powrocie z łagru pozostał na Białorusi, pracował jako elektryk.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto