BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Jaroszewicz

Imię ojca: Maciej
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Świderska
Data urodzenia: 1911-01-20
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki „Nów” AK – 77 Pułk Piechoty AK, 4 batalion – dow. ppor. Czesław Zajączkowski (ps. „Ragner”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Niedźwiedź”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Nowieki, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: przez NKGB w wsi Nowieki, z bronią
Więzienia: Lida, Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za działalność w AK; art. 64 i 76 KK BSRR; wyrok Trybunału z dnia 17.05.1946 r.; 25 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – okręg pieczorski, Inta – praca w kopalniach
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 16-04-1956
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 16.04.1956 wieś Nowieki
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. Pan Jaroszewicz służył w 5 Pułku Lotniczym z Lidy. Po powrocie z łagru pozostał na Białorusi, pracował jako rolnik.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto