BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Wacław Trejnowski

Imię ojca: Józef
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29-10-1915
Miejsce urodzenia: Berżałowce, gm. Berżniki, pow. Suwałki
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 02.04.1942-29.07.1944 r. – żołnierz Obwodu Suwałki Okręgu Białostockiego AK – dowódca placówki AK Berżniki, dowódca 4 kompanii. Od jesieni 1943 r. wraz ze swymi żołnierzami wstępuje do oddziału partyzanckiego Witolda Pieleckiego (ps. „Żwirko”) – uczestnik 32 akcji bojowych. Za szczególne zasługi w walce awansowany do stopnia podporucznika i na stanowisko zastępcy komendanta VIII Suwalskiego Obwodu AK – odpowiedzialny za wywiad AK.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral – plutonowy podchorąży – podporucznik, ps.”Orkan”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: wieś Berżałowce
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: internowanie
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: nie sądzony
Łagry – nazwy, okres pobytu: obozy internowania : 1944-14.04.1945- obóz jeniecki nr 41 Ostaszków; 17.04.1945-07.1947 – obóz jeniecki nr 178-454 w Riazaniu; 07.1947-07.10.1947 r. – obóz jeniecki nr 270 w Borowiczach
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 26-10-1947 r.
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: 27-10-1947 r.
Miejsce powrotu: Suwałki
Posiadane odznaczenia: Order Virtuti Militari V klasy (Komendant Okręgu Białostockiego AK), dwukrotnie Krzyż Walecznych (AK), Srebrny Krzyż z Mieczami (AK), odznaczenia powojenne
Inne informacje:

Pan Trejnowski szkołę podstawową ukończył we wsi Kukle. Następnie kształcił się w Wyższym Klasycznym Gimnazjum Kurii Biskupiej w Sejnach – którego nie ukończył. Zdobył jednak wykształcenie w zakresie małej matury. Był pracownikiem robót leśnych, jako nadzorca w Leśnictwie Ostęp w Okółku, skąd w dniu 15.02.1938 r. został powołany do wojska. Służył w II Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Grodnie. Jesienią 1938 r. został przydzielony do grupy gen. Władysława Bortnowskiego i pod jego dowództwem brał udział w przyłączeniu Śląska Zaolzańskiego do Polski. W skutek pogarszania się stosunków z Niemcami w marcu 1939 r. powrócił do Grodna, gdzie zajmował się szkoleniem młodego rocznika. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. na stanowisku dowódcy Sekcji Pomiarowej. Walczył w rejonie: Małkini, Nurca, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Białowieży, Prużan, Małoryt nad Bugiem. W dniu 6 października dostał się do niewoli niemieckiej i został przewieziony do obozu jenieckiego, a następnie na roboty na roli na półwyspie Sambia za Królewcem. Po ucieczce z niewoli, pieszo powrócił do domu.
źródło danych : http://www.forum.suwalki.pl/historia/trejnowski-waclaw-pseud-’orkan’/; Indeks Represjonowanych IPN

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto