BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jerzy Urbankiewicz

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 23-06-1915
Miejsce urodzenia: Łódź
Data śmierci: 11-08-2004
Miejsce śmierci: Łódź
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 05.1940-07.1944 – żołnierz Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK – 05.1940-06.1941 – oficer do zleceń w Inspektoracie Kowno; 1941-1942 – AK Wilno Miasto – Dzielnica C (Antokol, Zarzecze, Belmont); 1942-06.1944 – dowódca Egzekutywy Kedyw; 07-08.1944 – zastępca dowódcy Oddziału Rozpoznawczego Komendy Okręgu – wniosek na rotmistrza
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: podporucznik – porucznik (1941 r.), ps. „Jurek”, „Zawada”; przybrane nazwiska : Andrzej Zawada, Michał Pełka
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 05.10.1944 r. przez NKWD w Wilnie
Więzienia: Wilno (więzienie NKWD, Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: Sądzony przez Trybunał Wojskowy NKWD-Wilno, skazany 28/29.08.1945 r. za organizowanie AK na tyłach Armii Sowieckiej na 15 lat katorgi i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – Workuta – łagry nr 25, 28, 9/10 – w rejestrach sowieckich jako Michał Pełka rocznik 1907 więzień 25.10.1945-25.09.1956 łagrów w Workucie (Workutłag do 1949 r., a następnie Reczłag)
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 11.1956
Zesłanie: nie dotyczy
Data powrotu do Kraju: 28.11.1956
Miejsce powrotu: Łódź
Posiadane odznaczenia: Virtuti Militari, Krzyż Walecznych nadane przez Komendę Okręgu Wileńskiego AK
Inne informacje:

Pan Urbankiewicz był absolwentem (prymusem) Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu – rocznika 1935 r., rotmistrzem Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich. Po powrocie do Kraju z Workuty ukończył studia wyższe i był literatem, dziennikarzem, znawcą kawalerii. Był współtwórcą Telewizji Polskiej w Łodzi, dziennikarzem Polskiego Radia w Łodzi i felietonistą „Dziennika Łódzkiego”. Założył w Łodzi Muzeum Okręgu Wileńskiego AK „Wiano”. W 1986 r. wydał książkę „Gdzie są konie z tamtych lat”, następnie „Trzeci dzień purgi” (1994 r.) oraz „Workuta” (1995 r.). W 2002 r. ukazało się jego dwutomowe dzieło „Legenda jazdy polskiej”. Zmarł w 2004 r. po ciężkiej chorobie i został pochowany w Łodzi na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ul. Lodowej.

Skany / fotografie:

1. Jerzy Urbankiewicz – źródło : Łódź Nasze Miasto
2. Jerzy Urbankiewicz – zdjęcie z niewoli sowieckiej – źródło : dzienniklodzki.pl

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto