BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Krzysztof Werner

Imię ojca: Adolf
Imię matki: Paulina
Nazwisko rodowe matki: Woźniak
Data urodzenia: 14-10-1928
Miejsce urodzenia: Drohobycz, woj. lwowskie
Data śmierci: 23-04-2013
Miejsce śmierci: Opole
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 02-08.1944 r. – żołnierz Obwodu Drohobycz-Borysław Okręgu Lwowskiego AK – pluton „Orlęta”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: strzelec-łącznik; ps. „Kmicic”; łączność konspiracyjna, kolportaż, przerzut broni, leków, amunicji
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Drohobycz, woj. lwowskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 26.11.1944 r. przez NKGB-NKWD w Drohobyczu wraz z 8 kolegami szkolnymi
Więzienia: 1944-1945 r. – Drohobycz
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: sądzony przez Wojenny Trybunał Wojsk NKWD w Drohobyczu 20.03.1945 r. – wyrok 10 lat „I.T.Ł”
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1945-1954 r. – Lwów, Krzywy Róg, Pieczora, Jusnara, Abież, Workuta, Chanowiej, Siwa Maska, Mulda, Workut Wom (501 Strojka), Inta – według rejestrów sowieckich : 1945-07.1947 – Siewpieczłag; 10.07.1947-1948 – Obski ITŁ; 1948-19.08.1954 – Minłag (Inta)
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 09.1954 r.
Zesłanie: 09.1954-06.1955 r. – Drohobycz – wolne osiedlenie
Data powrotu do Kraju: 06.1955 r.
Miejsce powrotu: Opole
Posiadane odznaczenia: Medal Wojska (1948 r., Londyn), Krzyż Armii Krajowej (1984 r., Londyn), Medal „Pro Memoria” (2006 r.)
Inne informacje:

Był okupacyjnym uczniem Pani Janiny Diug-Pilichowskiej – żołnierza Okręgu Lwowskiego AK, także łagierniczki. Po powrocie do Kraju z łagrów Pan Werner zamieszkał w Opolu. Pracował jako technik budowlany i starszy projektant architektury – na stanowisku kreślarza w Miastoprojekcie, a po ukończeniu Technikum Budowlanego awansował na projektanta w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Opolu. Był aktywnym działaczem – prezesem Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Opolu, członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, Stowarzyszenia Drohobyczan, Związku Sybiraków. Zmarł w 2013 r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym na Półwsi w Opolu – sektor 5H, rząd 5, grób 29. Kilka tygodni po jego śmierci ukazała się jego książka „Droga przez mękę i łagry „Gułagu”.

źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Skany / fotografie:

1. Krzysztof Werner – źródło : nto.pl
2. Grób Pana Krzysztofa Wernera w Opolu – źródło : grobonet.com

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto