BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jerzy Wnuszyński

Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14-04-1925
Miejsce urodzenia: Białystok
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1942-1944 r. – żołnierz Okręgu Białostockiego AK – Kedyw, następnie w oddziale partyzanckim „Hańcza” w Puszczy Knyszyńskiej
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy; ps.”Pająk”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Białystok
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: koniec 1944 r. przez NKWD w Białymstoku
Więzienia: 1944-1945 r. – Białystok, Baranowicze, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: sądzony przez Wojskowy Trybunał NKWD w Białymstoku,skazany z paragrafu 58.2-8-11 na karę śmierci zamienioną po 14 dniach na 10 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1945-1954 – Komi ASSR – Pieczora, Wylju, Lemju, Inta – obóz przejściowy nr 5, następnie obóz nr 3, kopalnia węgla 13/14
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1954 r.
Zesłanie: 1954-1955 r. – Komi ASSR – Inta
Data powrotu do Kraju: 12.1955 r.
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa
Inne informacje:

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto