BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Wacław Łowic

Imię ojca: Edward
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Gryszko
Data urodzenia: 1923-07-01
Miejsce urodzenia: Bojnowo, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 03.1943 r. Okręg Nowogródzki „Nów” AK – Placówka Żyźma (?); od 1944 r. 77 Pułk Piechoty AK, 2 batalion – dow. kpt Jan Borysewicz (ps. „Krysia”), 5 kompania – dow. por. Janusz Borowicz (ps. „Antoni”), 3 pluton – dow. sierż. „Chocki”, drużynowy – „Kubas”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy strzelec, obserwator; ps. „Klucz”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Bojnowo, pow. Lida
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 1948/49 r. przez NKWD w rodzinnym domu w Bojnowie
Więzienia: Werenowo, Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 24-63-1 KK BSRR
Łagry – nazwy, okres pobytu:
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia:
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Łowic 3.09.1944 r. był raniony przez NKWD w lewe kolano, na skutek czego amputowana została mu lewa noga w dniu 02.11.1944 r. Po pobycie w więzieniu w Grodnie zwolniony, pozostał na Białorusi i pracował jako kołchoźnik.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto