BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Marian Łozowicki

Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania
Nazwisko rodowe matki: Kozłowicka
Data urodzenia: 1925-01-21
Miejsce urodzenia: Kozłowicze, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 09.1942-1945 r. Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodzieński AK, obwód Grodno Prawy Niemen – komendant Marian Rebeś, dowódca Wacław Horbaczewski (ps. „Wacek”); konspiracja do 1950 r.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, łącznik; ps. „Pilot”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Kozłowicze, pow. Grodno, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 10.02.1947/1950 r. (?) przez MWD z Chochłowa; we wsi Kozłowicze, bez broni
Więzienia: Grodno – I i III korpus, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 63-1 i 24-70 KK BSRR; 15 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Mordowska ASSR – Rozajewka; Kazachska SRR – obw. Karaganda – 1950-51 r. – Czurbaj-Nura, 1951-52 r. – Spask, 1952-55 r. – Aktas, 1955-56 r. – Dubowka – praca jako górnik, maszynista lokomotywy
Zapamiętani współwięźniowie: Hipolit Suchocki (wieś Hoża, żołnierz AK), kpt Władysław Stawowski (zastępca „Ragnera”); Czurbaj-Nura : Antoni Marcinkiewicz (ps. „Góral”), Walenty Makusz; Spask : Kazimierz Zienkiewicz; Aktas : Wacław Krzysztopik, Tadeusz Kamiński, Roman Zieziula.
Data zwolnienia: 21-06-1956
Zesłanie: 1956-1958 – Tentek, kopalnia węgla – górnik
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 16.09.1977 r. Grodno
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pan Łozowicki po powrocie z zesłania pozostał na Białorusi, z zawodu górnik.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto