BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Józef Pieczyński

Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Michalina
Nazwisko rodowe matki: Makar
Data urodzenia: 17.08.1927
Miejsce urodzenia: Sopckin
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Żołnierz AK, Okręg Białostocki. I Drużyna, III-go Plutonu dowodzonego przez plut.Stanisława Prońskiego ps.”Wojtek”, VII Kompanii dowodzonej przez pod.porucznika Bronisława Hapnika ps.”Zagłoba”- do placówki „Sosna” dowodzonej przez Bolesława Szamatowicza ps.”Sokół”,podczas akcji „Burza” przydzielony do drużyny „Kedyw” przy VII Kompanii, dowódcą drużyny był st.strzelec Stanisław Krysiuk ps.”Orlicz”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: strzelec, łącznik przy VII Kompanii, podczas akcji „Burza” zastępca dowódcy drużyny „Kedyw”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Sopockin
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: Aresztowany w nocy 18/19.07.1945 przez NKHB
Więzienia: Więzienia w Sopockinie (do 04.08.1945),Grodnie (do 04.1946)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: Skazany z art.63,72″b”246 KK BSRR na 15 lat łagrów i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich (w 1949/1950 zmieniona na 10 lat łagrów, 3 lata pozbawienia praw obywatelskich).Skazany za propagandę i działania zbrojne.
Łagry – nazwy, okres pobytu: Orsza, Leningrad, Omsk, Irtysz(specłag, budowa drogi) ,Kranojarsk; ( 27.10.1946-19.02.1953)-Worylsk „Noryl Łach” (Budowa fabryki zbogaceni niklu „BOF,Huta miedzi-„Miedzzawod”)
Zapamiętani współwięźniowie: Józef Piotrowski,Czesław Jakimowicz,Henryk Mokar,Kazimierz Sosnowski, ks.Jóżef Ciszek, Wacław Suchoci, Franciszek Surowiec,Antoni Jaśkilewicz, Jan Kowolczys, Józef Wójcik,
Data zwolnienia: 19.02.1953
Zesłanie: Norylsk
Data powrotu do Kraju: 05.10.1956
Miejsce powrotu: Biała Podlaska
Posiadane odznaczenia: Medal Wojska (dwukrotnie), Krzyż AK, Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

W 1948 awansowany na st.strzelca.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto