BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Stanisław Wanelik

Imię ojca: Feliks
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1928-03-20
Miejsce urodzenia: Dzitryki, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 2011 lub 2012
Miejsce śmierci: Dzitryki ?, Białoruś
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki „Nów” AK – Placówka Dzitryki, Nieciecz, Cacki; 77 Pułk Piechoty AK, 4 batalion – dow. ppor. Czesław Zajączkowski (ps. „Ragner”), Taratuta (?) i Misiewicz (?)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łącznik
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Dzitryki, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 27.02.1946 r. przez NKWD
Więzienia: Lida, Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za aktywny udział i tropienie agentów NKWD z grupą AK w składzie 8 ludzi; art. 24, 70 i 76 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD obwodu grodzieńskiego z 23.05.1946 r.; 10 lat łagru, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia
Łagry – nazwy, okres pobytu: Mordowska ASSR – Kołyma – posiołek Kanion, Prysk Majdziak – praca jako górnik w kopalni węgla
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 1953
Zesłanie: 1953-1956 Kołyma – praca w kopalni węgla – górnik
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 1956 r. wieś Dzitryki, pow. Lida
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z zesłania Pan Wanelik pozostał na Białorusi, pracował jako traktorzysta.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto