BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Mieczysław Bokiej

Imię ojca: Józef
Imię matki: Malwina
Nazwisko rodowe matki: Klimówna
Data urodzenia: 1924-03-02
Miejsce urodzenia: Ludwinowo, pow. Oszmiana, woj. wileńskie
Data śmierci: 2005-05-10
Miejsce śmierci: Wilno ?
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 06.03.1944-07.1944 r. Okręg Wileński AK – 6 Wileńska Brygada AK – dowódca – mjr Franciszek Koprowski (ps. „Konar”) – uczestnik kilku operacji bojowych, w tym operacji „Ostra Brama”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Marynarz”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Tatarska 10/5
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 17.08.1945 r. przez NKWD w Wilnie
Więzienia: Wilno (więzienie ul. Ofiarna)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 58-1a-17; wyrok z dnia 25.10.1945 r.; 5 lat łagru, 3 lata pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata całego majątku
Łagry – nazwy, okres pobytu: obw. archangielski – Wielsk – łagry nr 10, 15, 14; Komi ASSR – Kniaźpogodzk (tu zwolniony z łagru) – budowniczy
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 17-08-1950
Zesłanie: 17.08.1950-07.1956 – Krasnojarski Kraj, wieś Suchobuzimskoje – budowniczy
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 07.1956 r. Wileńszczyzna
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki (1996 r.), Medal Wojska, Krzyż AK (Londyn, 1990 r.), Honorowa Odznaka Żołnierza AK Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, Odznaka Pamiątkowa Akcji „Burza”, Krzyż Sybiraka
Inne informacje:

Pan Bokiej pochodził z wielodzietnej rodziny (5 dzieci). Rodzice mieli przed wojną 10 ha gospodarstwo. W 1939 r. ukończył 6 klas szkoły powszechnej. Dalszą naukę przerwała wojna i zarządzenie władz litewskich o rozwiązaniu starszych klas. Pan Bokiej pomagał więc rodzicom w gospodarstwie. Choroby serca i płuc pozwoliły mu uniknąć wywiezienia na roboty przymusowe do Niemiec w roku 1941. W 1944 r. wstępuje i walczy w szeregach AK. Po rozwiązaniu szeregów AK w lipcu 1944 r. zostaje wraz z innymi żołnierzami rozbrojony przez Sowietów w Puszczy Rudnickiej. Dzięki pomocy koleżanek udało mu się zbiec z kolumny jeńców kierującej się do Miednik. Ukrywał się przez jakiś czas, by ostatecznie powrócić do pracy na gospodarce. W 1945 r. w potyczce z bojcami sowieckimi został silnie postrzelony w uda i przez miesiąc leczył się w szpitalu św. Jakuba w Wilnie. Ukrywał się ponownie, by w sierpniu 1945 r. idąc po sprawunki do sklepu zostać aresztowanym na ulicy w Wilnie przez NKWD. Przebywał w więzieniu NKWD przy ul. Ofiarnej, gdzie poddano go licznym przesłuchaniom, dawne rany postrzałowe nie goiły się. Dzięki pomocy kierowcy więźniarki, który przekazał wiadomość o jego uwięzieniu i procesie rodzinie w Wilnie, rodzice dowiedzieli się w 10.1945 r. o jego losach. W 1954 r. przebywając na zesłaniu Pan Bokiej ożenił się z Ireną Czepułkowską, która do Krasnojarskiego Kraju była deportowana wraz z mamą i bratem. Mimo, iż mógł już w 1954 r. powrócić w rodzinne strony, ale bez żony, dopiero gdy i ona została zwolniona przez władze sowieckie, przyjechali na Wileńszczyznę w 1956 r. już z 2-letnią córką. Mama Pani Ireny zmarła na Syberii w 1956 r., a brat powrócił do Polski w 1958 r. Po powrocie z zesłania Pan Bokiej z rodziną pozostał na Litwie. Pracował jako cieśla-stolarz. Miał także syna. W 1984 r. przeszedł na emeryturę. Aktywny członek Klubu AK na Litwie.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto