BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Bronisław Chwieduk

Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Emilia
Nazwisko rodowe matki: Masiuk
Data urodzenia: 1921-04-01
Miejsce urodzenia: Podbołocie, gm. Krzemienicy, pow. Zelwa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1944 r. Okręg Białostocki AK – Obwód Wołkowysk – grupa dywersyjna Reduta nr 1 – szef Grupy – podch. plut. Antoni Giecołd (ps. „Ultor”), bezpośredni dowódcy : por. Pawluczenko (ps. „Askor”) i Jan Muszyński (ps. „Sęp”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: chorąży komendant grup partyzanckich na terenie Obwodu Wołkowysk; ps. „Cietrzew”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: do 1944 r. Podbołocie, gm. Krzemienicy, pow. Zelwa; 1944-48 – partyzantka
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 13.09.1948 r. w walce z bronią w ręku w Stanielewiczach z wojskiem NKWD; ranny w bok, kontuzjowany i schwytany przez wojska NKWD
Więzienia: Grodno (więzienie NKWD przez 9 miesięcy)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za działalność partyzancką; art. 63-1 i 70 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD obwodu grodzieńskiego z 20.11.1948 r.; 25 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Mordowska ASSR – Kołyma – „Łazo” – kopalnia rud kolorowych – 3 lata; Workuta – kopalnia węgla – 7 lat; praca w kamieniołomach, pobyt w więzieniu przez 2 lata za strajk, Zwolniony z łagru w obozie nr 3
Zapamiętani współwięźniowie: wielu żołnierzy z AK, AKO, WiN
Data zwolnienia: 10-12-1971
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: Wileńszczyzna
Posiadane odznaczenia: odznaka pamiątkowa Akcji „Burza”, odznaka Weterana Walk o Niepodległość
Inne informacje:

W AK trzykrotnie ranny w walce – pod Porozowem, Derkaczami i Stanielewiczami. Po odbyciu kary w łagrze władze polskie odmówiły Panu Chwiedukowi powrotu do Polski. Osiadł więc na Wileńszczyźnie, gdzie pracował jako cieśla-stolarz i hydraulik. Przekazał swoje wspomnienia do Akademii Historii.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto