BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Czesława Cydzik z d. Hnatów

Imię ojca: Michał
Imię matki: Rozalia
Nazwisko rodowe matki: Dąbrowska
Data urodzenia: 1920-12-29
Miejsce urodzenia: Lwów
Data śmierci: 2008-03-17
Miejsce śmierci: Lwów
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: ZWZ; 07.1942-02.1944 r. – Narodowa Organizacja Wojskowa – łączniczka; 03.1944-30.07.1944 r. skierowana do dowódcy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich (oddziały leśne) – sekretarka/łączniczka z Komendą Dzielnicy Lwów Wschód, dow. kpt Dragan Satirović (Serb, ps. „Draża”) – przyjmowanie zrzutów, udział w akcjach bojowych – do rozbrojenia oddziałów leśnych; 30.07.1944-06.03.1945 NOW – dow. Bernard Grzywacz (ps. „Marek Orłowski”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy strzelec podchorąży (rozkaz Komendanta Okręgu Lwów AK z 03.05.1944 r.), łączniczka, sekretarka
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lwów, ul. 22 Stycznia 73c (obecnie Krymska)
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 06.03.1945 r. przez „Smiersz”, we Lwowie zdradzona przez podch. Jana Kulikowskiego (ps. „Sas”), aresztowana po spotkaniu z nim na ul. św. Jacka. Wykręcili do tyłu ręce i wyjęli z rękawa pistolet Vis
Więzienia: 06.03-24.05.1945 r. „Smiersz”, ul. Kadecka 20; 24.05 samolotem do Moskwy na Łubiankę – proces Okulickiego; po procesie Butyrki, Charków (więzienie), „Smiersz” Lwów; sąd w więzieniu na Zamarstynowie
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za zdradę ZSRR, terror i przynależność do AK; art. 54-1a,8,11; 20 lat katorgi
Łagry – nazwy, okres pobytu: obóz przesyłkowy „Petlewna”; 09.01.1946 r. Workuta przesyłka, kopalnia i ołp II; 04.1950 „Mulda”; 08.1950-1951 – „Ołp 26”; od tego czasu cegielnia nr 2 (praca w laboratorium) z przerwą na śledztwo we Lwowie (07.1951 więzienie Łąckiego, a po drodze z Workuty – więzienia Gorki, Kirów, Charków, Kijów; po śledztwie przesyłka Kijów, więzienie Leningrad); od 1955 r. „Ołp 1”, „Kapitalna” – praca w łagrach jako plastyk; od 1955 r. w biurze projektów w mieście Workuta jako technik architekt
Zapamiętani współwięźniowie: Wanda Cejko, Hanna Norska, Barbara Dudycz, Bronisława Kutiuk, Irena Nicińska (Okręg Wileński AK)
Data zwolnienia: 06-09-1957
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 17.10.1957 Lwów
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK (Londyn), Krzyż Walecznych (za Akcję „Burza”), Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Krzyż Zesłańców Sybiru, Kustosz Pamięci Narodowej (02.06.2006 r.)
Inne informacje:

Pani Cydzik przed II wojną światową ukończyła szkołę powszechną im. Klementyny Tańskiej, Gimnazjum Żeńskie Zofii Strzałkowskiej, a następnie Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych we Lwowie (studia na wydziale malarstwa dekoracyjnego). W gimnazjum należała do 16 Lwowskiej Drużyny Harcerek „Kresowe Ognie”i do końca życia czuła się harcerką.
W czasie wojny ukończyła podchorążówkę. Na zesłaniu 11.11.1956 r. wyszła za mąż za żołnierza Okręgu Białostockiego AK, Obwodu Grodno – Eugeniusza Cydzika, z którym w rok później powróciła do Lwowa.
Po powrocie z łagru pozostała na Ukrainie i dbała wraz z mężem o polskie miejsca pamięci. Tworzone przez nich lampiony z motywami patriotycznymi stawiali co roku w Zaduszki na pozostałościach grobów na Cmentarzu Orląt Lwowskich, a cegiełki Jej autorstwa pozwalały zebrać środki na odnowę cmentarza. Dbali także o kwatery żołnierskie z września 1939 r. przy ul. Zielonej i Snopkowskiej we Lwowie. Wspierała polskie szkoły szczególnie lwowską „dziesiątkę”. Wspierała odbudowę polskiego harcerstwa we Lwowie po roku 1991 r. w szczególności 3 Lwowską Drużynę Harcerek „Kresowa Łąka”. Wraz z mężem Eugeniuszem w 2006 r. uzyskała honorowy tytuł Kustosza Pamięci Narodowej nadawany przez IPN.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto