BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jadwiga Ostrowska

Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wiktoria
Nazwisko rodowe matki: Malinowska
Data urodzenia: 05-07-1919
Miejsce urodzenia: Nowa Wieś, pow. Mońki, woj. białostockie
Data śmierci: 02-12-2005
Miejsce śmierci: Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 01-04.1940 r. – żołnierz Okręgu Białostockiego SZP-ZWZ, Obszar Wschód, oddział Osowiec- dowódca – por. Władysław Chojnowski (ps.”Kret”) (?)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowa, ps. „Kasia”; łączniczka oddziału
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Nowa Wieś, pow. Mońki, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 27.04.1940 r. przez NKWD w Twierdzy Osowiec
Więzienia: Białystok, Orsza, Moskwa, Leningrad
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: oskarżona o przemyt broni, skazana przez Trybunał Wojskowy 10 Armii ZSRR w dniu 11.08.1940 r. z art. 72a KK BSRR na 5 lat łagrów oraz 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Murmańsk, Archangielsk, Kołtas
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 07.1942 r. (?)
Zesłanie: nie dotyczy
Data powrotu do Kraju: 28.02.1948 r.
Miejsce powrotu: Wierzbiny, gm. Orzysz
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pani Ostrowska była członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz Związku Subiraków. Zmarła w 2005 r. w Orzyszu i została pochowana na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Ełckiej w tym mieście – sektor A1, rząd 17, grób 2.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto