BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Eugeniusz Cydzik

Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Stefania
Nazwisko rodowe matki: Kraśnicka
Data urodzenia: 1921-12-28
Miejsce urodzenia: Misiewicze, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci: 2012-09-17
Miejsce śmierci: Lwów
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 02.02.1942 r. Okręg Nowogródzki ZWZ-AK – przysięga w BIP; wywiadowczy kurs podchorążych; Zgrupowanie Nadniemeńskie – dow. st. sierżant Bortkiewicz; następnie żołnierz Okręgu Wileńskiego AK
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral podchorąży, służba w BIP i Kedywie, sekcyjny, zwiadowca
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Misiewicze, pow. Grodno, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: przez „Smiersz” podczas obławy, bez broni
Więzienia: Brzostowica Wielka, Grodno, Moskwa (Butyrki, Krasna Preśnia)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do antysowieckiej organizacji AK, współpraca z Niemcami w zwalczaniu partyzantki sowieckiej; art. 63.1 KK BSRR; 15 lat katorgi i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Komi ASSR – Workutłag – Przedszchtna – prace przy budowie stadionu, kopalnia nr 25 i 26 – budowa kopalni; od 19.04.1949 r. Reczłag, kopalnia nr 9-10 – warsztaty remontowe elektrotechniczne, obsługa kopalni, prace montażowe
Zapamiętani współwięźniowie: żołnierze AK z Nowogródka, Wileńszczyzny i Białegostoku
Data zwolnienia: 26-04-1956
Zesłanie: 04.1956-10.1957 r. – Reczłag kopalnia – technik elektryk
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 10.1957 r. Lwów
Posiadane odznaczenia: Oficerski Krzyż Zasługi Polonia Restituta, Medal za udział w wojnie obronnej 1939 r., Krzyż AK, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medal „Pro Memoria”, Krzyż Zesłańców Sybiru, Kustosz Pamięci Narodowej
Inne informacje:

Przed II wojną światową Pan Cydzik uzyskał średnie wykształcenie (był uczniem gimnazjum kupieckiego w Grodnie). Harcerz 5 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej im. Traugutta, przeszedł pełny kurs przysposobienia wojskowego. 01.09.1939 r. zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego, odbył służbę pomocniczą w Grodnie, by po 17.09 aktywnie uczestniczyć w obronie miasta. Po kapitulacji wyjechał i ukrywał się pod Warszawą, by do Grodna powrócić w 1941 r. i w 1942 r. wstąpić w szeregi AK.

Gdy możliwy był w 1957 r. wyjazd z zesłania z ZSRR przeniósł się wraz z żoną (również żołnierzem AK i więźniem Workuty, ślub w Workucie) w Jej rodzinne strony, do Lwowa, gdzie pozostali. Ukończył Politechnikę we Lwowie w roku 1970. W latach 1984-1991 był prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi, które powstało z jego inicjatywy. Następnie prezes honorowy tej organizacji. Niestrudzony w odszukiwaniu, odnawianiu i konserwowaniu polskich żołnierskich grobów na terenie Kresów II Rzeczypospolitej. Był jednym z inicjatorów ustawienia w 1995 r. pierwszego pomnika i tablicy upamiętniającej rozstrzelanie przez Niemców polskich profesorów lwowskich wyższych uczelni z 3/4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, odbudowy Cmentarza Obrońców Lwowa (pierwsze prace porządkowe podjął już na początku lat 80-tych), renowacji grobów na Cmentarzu Janowskim czy m.in. kwater polskich żołnierzy w Zadwórzu. Wraz z żoną w 2006 r. uzyskał honorowy tytuł Kustosza Pamięci Narodowej nadawany przez IPN. Wieloletni, aktywny członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, uczestnik Zjazdów organizacji.
Wywiad nagrany z nim w 2007 r. jest dostępny w Archiwum Historii Mówionej :
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/694/from/szuk
Zmarł w 2012 r. i został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto