BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Ryszard Mażul

Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Waszkiewicz
Data urodzenia: 13-02-1925
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1942-17.07.1944 r. – żołnierz Okręgu Wileńskiego AK – początkowo w szeregach 7 Wileńskiej Brygady AK pod dowództwem por. Wilhelma Tupikowskiego (ps. „Wilhelm”) – służba w żandarmerii; następnie w 3 Wileńskiej Brygadzie AK pod dowództwem por. Gracjana Fróga (ps. „Szczerbiec”) – 3 kompania (dowódca ppor. Jan Kasprzycki ps. „Joe”) w drużynie „Toma”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Walerian”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Chocimska 45
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: rozbrojony 17.07.1944 r.
Więzienia: internowanie w Miednikach
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: nie sądzony
Łagry – nazwy, okres pobytu: 04.08.1944-1945 r. – łagry Sieredniakowo, Jastrzębowka (?), Kaługa – piłowanie drzewa, wywózka z lasu na stację kolejową, praca stolarza
Zapamiętani współwięźniowie: Henryk Konopacki (ps. „Soplica”), Adam Łukaszewicz (ps. „Lew”)
Data zwolnienia: 30.05.1945 r. – ucieczka
Zesłanie: nie dotyczy
Data powrotu do Kraju: 04.08.1945 r.
Miejsce powrotu: Gdańsk
Posiadane odznaczenia: Krzyż AK, Medal Wojska
Inne informacje:

Pan Mażul po przybyciu do powojennej Polski ukończył wyższe studia chemiczne i prowadził od 1959 r. we Wrocławiu własny zakład garbarski.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto