BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Krystyna Malinowska z d. Bodyńska

Imię ojca: Adam
Imię matki: Barbara
Nazwisko rodowe matki: Tarnawska
Data urodzenia: 26-06-1925
Miejsce urodzenia: Zakopane
Data śmierci: 05-01-2007
Miejsce śmierci: Białystok
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 1943 r. – żołnierz Okręgu Lwowskiego AK – konspiracja AK we Lwowie – w oddziale „Romana” – mjr Leona Józefa Czerniatowicza (?) – Wojskowej Służby Ochrony Powstania (?); stały kontakt – Janina Turba (ps. „Danusia”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka; ps. „Wanda”, „Krzysia”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Lwów, ul. Domagaliczów 7
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 23.04.1945 r. przez NKWD we Lwowie
Więzienia: Lwów (więzienie ul. Łąckiego, obóz przejściowy ul. Pełtewna)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: skazana z par. 54-1a,11 USRR za przynależność do AK i zdradę Ojczyzny – wyrok 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: obwód magadański – Kołyma : 1946-1949 r. – Magadan, Talon, Bałagannoje; 1950-1954 r. – Wakchanka, Dietwein (?), Chenikandja – w łagrach pracowała jako drwal, przy transporcie dłużycy, przewożeniu sankami, pracach rolnych, czyszczeniu i soleniu ryb, w kopalni odkrywkowej i pod ziemią ja (?)
Zapamiętani współwięźniowie: „Mietek (?) Malinowski” Kłeczek (Lwów), Leopold Ćwikła (ps. „Adam”), Józefa Górska-Nosowicz (ps. „Kropelka”), Irena Krajewska, Jadwiga Bizanc-Szmigiero
Data zwolnienia: 19.03.1954 r. Chenikandja (?)
Zesłanie: 03.1954-1955 r. – obwód magadański – Ust’Omczug – 72 kilometr – praca w hucie szkła – transport szkła i szlifowanie
Data powrotu do Kraju: 03.12.1955 r.
Miejsce powrotu: Żurawica Górna (pow. Przemyśl), Białystok
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Pani Krystyna Malinowska była żoną łagiernika – Benona Malinowskiego (zm. 1993 r.). W 1989 r. udzieliła wywiadu biograficznego Archiwum Wschodniemu – https://audiohistoria.pl/nagranie/1616-aw_i_0480. Zmarła w 2007 r. w Białymstoku i została pochowana na miejscowym cmentarzu przy ul. Wysockiego – sektor 111, rząd 8, grób 8.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto