BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Antoni Filipczuk

Imię ojca: Michał
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Pilipczuk
Data urodzenia: 1929-03-30
Miejsce urodzenia: Leszna, pow. Brześć, woj. poleskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1943-1944 r. Okręg Poleski AK – Placówka Widomla (kryptonim „Weronika”) – złożenie przysięgi przed komendantem Placówki Pawłem Janczarskim (ps. „Żubr”); okręg działania : Brześć nad Bugiem (kryptonim „Twierdza”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, łącznik, przewodnik; ps. „Cichy”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Leszna, pow. Brześć, woj. poleskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 03.1952 r. przez NKWD, w jednostce wojskowej nr 34305 w Sewastopolu
Więzienia: Sewastopol
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 58a KK RFSRR; 10 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1952 r. – Orsza; 1953 r. – Komi ASSR – Pieczora, Uchta (17/Ja, 226/18) – prace na wyrębie lasu
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 05.1953 r.
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 06.1953 r. Leszna, obw. brzeski
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

Przed II wojną światową Pan Filipczuk uzyskał średnie wykształcenie. Po powrocie z łagru skończył studia wyższe w zawodzie inżynier-mechanik. Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Żołnierzy AK i Łagierników w Brześciu, członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK w Warszawie.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto