BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Wanda Gudacz z d. Tankiewicz

Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Miszkura
Data urodzenia: 1925-02-05
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki „Nów” AK – Placówka AK Gieranony, obwód Lida; 77 Pułk Piechoty AK, 6 batalion – dow. kpt Stanisław Dedelis (ps. „Pal”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowa, łączniczka, ps. „Jadwiga”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Gieranony, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07/08.1944 r. przez NKWD, Dziewieniszki
Więzienia: 07/08.1944 r. Dziewieniszki (areszt NKWD)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za udział w AK, bez wyroku – przetrzymywanie w piwnicy w bardzo złych warunkach, codzienne przesłuchania przez NKWD
Łagry – nazwy, okres pobytu: nie
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: nie
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: Lida
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po II wojnie światowej Pani Gudacz pozostała na terenie Białorusi.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto