BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Maria Gurnacz z d. Ejsmont

Imię ojca: Dionizy
Imię matki: Genowefa
Nazwisko rodowe matki: Gołda
Data urodzenia: 1933-03-15
Miejsce urodzenia: Krasnowce, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: pomoc żołnierzom AK – karmienie w domu rodzinnym (np. Bardowski, Puchalski, Koleszczuk)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: brak
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Krasnowce, pow. Lida
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 10.1951 przez NKWD w czasie karmienia żołnierzy AK w domu; aresztowana wraz z mamą, żołnierze zdołali uciec
Więzienia: Lida (więzienie przez 2-3 dni), Grodno (więzienie przez 2 miesiące), Orsza (2 miesiące)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za pomoc polskim partyzantom; art. 73 KK BSRR; 10 lat obozu poprawczego
Łagry – nazwy, okres pobytu: od 12.12.1951 r. – Omsk – łagier – ciężkie prace przy spławie drewna rzeką Irtysz, składanie drewna, kopanie rowów
Zapamiętani współwięźniowie: Pani Jursza (Kowale koło Lidy)
Data zwolnienia: 05-02-1955
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 02.1955 r. – Krasnowce, pow. Lida
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z łagru Pani Gurnacz pozostała na Białorusi. Pracowała jako salowa w szpitalu.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto