BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Łabuć

Imię ojca: Józef
Imię matki: Weronika
Nazwisko rodowe matki: Mieczkowska
Data urodzenia: 01-11-1920
Miejsce urodzenia: Wilno
Data śmierci: 02-11-2012
Miejsce śmierci: Rogóż, pow. Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 06.1941-07.1944 r. – Okręg Wileński AK – komórka wywiadowcza w Wilnie; uczestnik Operacji „Ostra Brama” i Akcji „Burza” w oddziale Uderzeniowych Batalionów Kadrowych (UBK) – dowódca ps. „Dąb”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Cygan”; w wywiadzie odpowiedzialny za zorganizowanie skrzynki kontaktowej przy ul. Wielkiej 30/21 w Wilnie
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Wielka 30/21
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.1944 r. rozbrojony wraz z całym oddziałem UBK i dowódcą „Dębem” przez Sowietów
Więzienia: internowanie w Miednikach; po nieudanej ucieczce – Kaługa (areszt 361 zapasowego sowieckiego Pułku Piechoty, sąd)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: od 05.08.1944 r. internowanie – Kaługa i próba przymusowego wcielenia do 361 Zapasowego Pułku Piechoty; po odmowie i nieudanej ucieczce – osądzony z art. 56-7g KK RFSSR – 8 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: łagier Seredniaki, Makicha – ucieczka 09.09.1945 r., aresztowanie pod koniec września 1945 r. na autostradzie Moskwa-Mińsk; po wyroku transport w marcu 1946 r. do łagru nr 203/2 obw. archangielski, Mołotowsk – praca w Lesokombinacie w 84 brygadzie Czygunowa – ślusarz
Zapamiętani współwięźniowie: Mieczysław Galas (ps. „Iskra”), Tadeusz Giza, Mieczysław Puczuk, Czesław Karuzel, Michał Pajdak, Jan Liboko, Lucjan Kuzik, Zygmunt Żelichowski, Gumowski
Data zwolnienia: 03.1948 r.
Zesłanie: nie dotyczy
Data powrotu do Kraju: 29.04.1948 r.
Miejsce powrotu: Brześć nad Bugiem (punkt repatriacyjny), Biała Podlaska, Gorzów Wlkp.
Posiadane odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej (legit. nr 22041), Medal Wojska (legit. nr 25010), Krzyż Zasługi z Mieczami (legit. nr 35744)
Inne informacje:

Pan Łabuć brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w kolumnie transportowej w Wilnie. Był następnie internowany na Litwie. Zmarł w 2012 r. i został pochowany na cmentarzu w Rogożu, pow. Lidzbark Warmiński.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto