BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Józef Karnacewicz

Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Magdalena
Nazwisko rodowe matki: Mazieć
Data urodzenia: 1923-12-25
Miejsce urodzenia: Stanielewicze, pow. Wołkowysk , woj. białostockie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Wołkowysk – oddział „Reduta”, „Żądło”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: starszy sierżant, komendant oddziału „Żądło”, łącznik; ps. „Kwiat”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Stanielewicze, pow. Wołkowysk
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 24.05.1947 r. przez NKWD, w Krzemienicy Górnej pow. Wołkowysk, z bronią w ręku
Więzienia: Wołkowysk, Grodno, Orsza
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za działalność w AK; art. 63, 70 i 76 KK BSRR; 25 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: Zapolarny Ural – łagier nr 62 i 53 k Abizu; Tajszet – łagier nr 8 i 7; Omsk – łagier nr 3,5 i 1; Mordowska SSR – łagier nr 11 – praca przy budowie dróg i kolei
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 21-12-1964
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: wygnaniec z rodzinnych stron
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Wspomnienia Pana Karnacewicza ukazały się w zbiorze „Polacy mówią o sobie w Estonii”

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto