BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Jan Łopaciński

Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki: Szawelska
Data urodzenia: 18-07-1914
Miejsce urodzenia: Przewałka, gm. Hoża, pow. Grodno, woj. białostockie
Data śmierci: 21-09-2002
Miejsce śmierci: Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 08.1941-07.1945 r. żołnierz Okręgu Białostockiego AK, Inspektorat Grodno Obwód Prawy Niemen – do 04.1944 r. – Placówka Druskienniki – 5 kompania, 3 pluton w miejscowości Przewałka – dow. placówki kpt rez. Borysław Błoński (ps. „Wilczur”), dow. plutonu – Antoni Kolendo (ps. „Daleki”) – pełnienie funkcji łącznika; 02.1942 – przeniesienie do oddziału partyzanckiego zorganizowanego z ludzi „spalonych” – dow. ppor. Mieczysław Nidziński – pełnienie funkcji łącznika z dowódcą placówki i zaopatrzeniowca oddziału. Od 07.1943 r. po aresztowaniu przez Niemców „Wilczura” nowym dowódcą kompanii zostaje por. rez. Józef Doleciński (ps. „Grom”) – zmiana obowiązków Pana Łopacińskiego – odbiór komunikatów radiowych, magazynier broni, łącznik z 6 kompanią w Sopoćkiniach i oddziałem partyzanckim ppor. „Góry” w lasach augustowskich. W czasie Akcji „Burza” 5 kompania walczyła w szeregach 88 Pułku Piechoty jako oddział dywersyjny krypt. „Zemsta” – dow. chor. Witold Burba (ps. „Marek”) – walki w lasach w rejonie wsi Plebaniszki, na szosie Grodno-Druskienniki.
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: kapral (awans w AK, 03.1944 r.), ps. „Skowroński – Jarema”, łącznik, zaopatrzeniowiec, magazynier
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Przewałka, pow. Grodno, woj. białostockie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 14.07.1945 r. we własnym domu w Przewałce, bez broni
Więzienia: Grodno
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: skazany z za przynależność do zbrojnego podziemia i agitację przeciw ZSRR – 10 lat łagrów w oddalonych rejonach ZSRR i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1945 r – Orsza; 1946 r. – Wielikij Ustiug – prace ziemne przy budowie hydroelektrowni; 1947-1948 – Kirow – prace ciesielskie przy budowie fabryki chemicznej; 1949 r. Po’ćma – prace w lesie; 1949 r. Wanino – łagier przesyłowy; 1949-1951 r. Kołyma – Magadan – łagier przesyłowy; Chinikaudza (?) – stolarz cieśla;1951-1952 – Butugyczag – praca w kopalni; 1952-1953 D-3 Miaudża – cieśla przy budowie elektrociepłowni
Zapamiętani współwięźniowie: Józef Nosowicz (ps. „Bosy”, batalion „Krysi”); Janusz Murawiński (żandarmeria Wilno); Józef Miełak (Mościsko, po wojnie Kraków); Adam Kadziołka (Nowy Sącz, Żarów (?)); Witold Janczurewicz (po wojnie Łódź); Ziuta Górska-Nosowicz (po wojnie Białystok); Wacław Hajduk (oddział „Ragnera”, zmarł przed 1990 r.); Tadeusz Ochenduszko (Lwów, zmarł przed 1990 r. Gliwice);
Data zwolnienia: 15.07.1953 r. – Miaudża, rej. Susuman, obw. Magadan
Zesłanie: 15.07.1953-11.1955 r. – Jakucka SSR – Kujdusun (?) nad rzeką Indigirką – sianokosy; Elik (?) – prace w lesie; Susuman – praca w fabryce remontowej; prysk Czkałów – prace na spychaczu w kopalni złota
Data powrotu do Kraju: 07.01.1956 r.
Miejsce powrotu: Sanok, Świerczyna (pow. drawski), Szczecinek
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych (08.1944 r.), Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (11.1943 r.), Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Medal Wojska
Inne informacje:

Po powrocie z łagrów Pan Łopaciński osiedlił się w Szczecinku. Pracował jako stolarz. Zmarł w 2002 r. i został pochowany na cmentarzu w Szczecinku – kwatera 44, rząd 8, grób 15. W 2015 r. ukazały się staraniem córki Pana Jana – Krystyny Łopacińskiej-Grande Jego wspomnienia pt. „Działalność Akowców w Grodzieńskim – Przewałka. Wspomnienia z nieludzkiej ziemi”.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto