top-baza-ak-5b

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending

Wybierz pierwszą literę nazwiska

Tadeusz Ludwik Lisowski

Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Zwolińska
Data urodzenia: 10-10-1916
Miejsce urodzenia: Nieledew, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: żołnierz Okręgu Wileńskiego AK – Biuro Informacji i Propagandy przy Komendzie Okręgu; przewodniczący Komitetu Miejskiego WKD (Wileńskiej Koncentracji Demokratycznej). W trakcie Akcji “Burza” – Wilno, Dzielnica :D” (Antokol, Zarzecze) – Szare Szeregi – zwiadowca – dow. kpt. Józef Grzesiak (ps. “Kmita”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. “Tomasz”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Wilno, ul. Nowogródzka 44/2
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 12.01.1945 r. w Wilnie przez NKGB w miejscu pracy, bez broni
Więzienia: Wilno (więzienie śledcze NKWD, Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: skazany 27.08.1945 r. z par. 58-1a i 58-11 za przynależność do AK i działalność konspiracyjną w ramach WKD – 8 lat łagru i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 09.11.1945-12.01.1953 – Komi ASSR, Workuta – do wiosny 1949 r. – Workutłag – kopalnia nr 1 – roboty ogólne, OŁP “Płatino” – praca w biurze jako inżynier; 1949-12.01.1953 – “Rieczłag” – OŁP Kopalni nr 6 w IV rejonie Workuty – dyżurny elektryk, roboty ogólne w karnej brygadzie, montaż aparatu rentgenowskiego w OŁP, monter instalacji elektrycznych w osiedlu mieszkaniowym
Zapamiętani współwięźniowie: Kazimierz Ptaszyński, Rajmund Żminkowski, Marian Głowacki, Mieczysław Szczerski, Władysław Gorniewicz, Jerzy Dobrzański, Stanisław Czerwiński, Bruno Joczyn, Edward Zieliński, Józef Grzesiak, Henryk Jasiński, Julian Sterpejkowicz, Włodzimierz Leśniewski
Data zwolnienia: 12.01.1953 r.
Zesłanie: Komi ASSR – Workuta – Przedsiębiorstwo “Specmontaż” – inżynier, kierownik montażu stacji i linii elektrycznej W/N
Data powrotu do Kraju: 15.12.1955 r.
Miejsce powrotu: Nowy Sącz
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z zesłania do powojennej Polski pracował jako inżynier. W 1990 r. Pan Lisowski udzielił wywiadu biograficznego Archiwum Wschodniemu : https://audiohistoria.pl/nagranie/1591-aw_i_0458.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 546
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.

 

Fundator Bazy: Fundacja PKO BP