BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Marian Lędziński

Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko rodowe matki: Iszoro
Data urodzenia: 24-08-1924
Miejsce urodzenia: Toroki (?), pow. Wiłkomierz, woj. wileńskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: od 05.1941 r. – Okręg Wileński ZWZ-AK, Obwód Kowno – łącznik, a od 01.07.1942 r. – zwiadowca. Następnie 3 Wileńska Brygada AK – dow. por. Gracjan Fróg (ps. „Szczerbiec”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: porucznik, łącznik zwiadowcaSemlowa
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Toroki (?), pow. Wiłkomierz, woj. wileńskie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: lipiec 1944 r. rozbrojony przez NKWD pod Mejszagołą
Więzienia: internowany
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za posiadanie broni i przynależność do zwiadu rozpoznawczego AK
Łagry – nazwy, okres pobytu: 1944 r. – Borysław, Semlowa, Kaługa – praca przy wyrębie lasu z tajgi i transporcie drewna, Kujbyszew, Tomsk
Zapamiętani współwięźniowie: Czesław Oleszo-Kolka, Stanisław Tuszkowski, Paweł Szydłowski, Kazimierz Wróblewski, por. Walerian Skierś, Tadeusz Dąbrowski
Data zwolnienia: 10.10.1944 r. w Kałudze ze skierowaniem do karnego batalionu Armii Czerwonej na front; 24.10.1944 r. zaszeregowany do I Armii Wojska Polskiego gen. Z. Berlinga
Zesłanie:
Data powrotu do Kraju:
Miejsce powrotu:
Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Medal na Polu Chwały, Medal za Warszawę, Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk, Medal za Berlin
Inne informacje:

Pan Ledziński po wstąpieniu do I Armii Wojska Polskiego w Samodzielnej Kompanii Zwiadu przeszedł wraz z nią szlak od Brześcia po Berlin (Wiażma, Brześć, Lublin, Warszawa, Wał Pomorski, Kołobrzeg, Berlin). Następnie zaszeregowany do 163 Strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza (Wojtkowa, Bieszczady) 36 Komendy – demobilizacja 08.03.1947 r. Po wojnie pracuje początkowo w spółdzielczości rolniczej. Ukończył studia wyższe w Centralnej Oficerskiej Szkole Pożarniczej – Korpus Techniczny Pożarnictwa i uzyskał stopień pułkownika pożarnictwa. Pracował w pożarnictwie do 1990 r.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto