BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Tadeusz Lancewicz

Imię ojca: Mateusz
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Karnaszewska
Data urodzenia: 1922-08-19
Miejsce urodzenia: Kowno, Litwa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Wileński AK – Obwód Kowno-Szańce – dow. Czesław Stawski; organizacja konspiracyjna „Auszra”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Ryś”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Kowno, ul. IX Kranto 3-1
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 26.07.1946 r. przez KGB, w domu rodzinnym w Kownie; podczas rewizji nie odnaleziono broni
Więzienia: Kowno (areszt KGB), Wilno (areszt KGB, Łukiszki)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK i organizacji „Auszra”; art. 17-58-1a; 3 lata łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 01.07.1947-20.06.1949 – Jakucka Rep., okręg Ołdan, Wasiljewka – cieśla, robotnik przy budowie nowego łagru, kopalni uranu
Zapamiętani współwięźniowie:
Data zwolnienia: 20-06-1949
Zesłanie: zmuszony do zamieszkania na Litwie w m. Poniewież
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 08.1949 r. Poniewież, Litwa
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Przed II wojną światową Pan Lancewicz ukończył gimnazjum. Po powrocie z łagru zmuszony był pozostać na Litwie. Po nauce w Instytucie finansowo-ekonomicznym pracował jako główny księgowy.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto