BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Janina Lis z d. Orluk

Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Cechowicz
Data urodzenia: 1925-09-25
Miejsce urodzenia: Zagórniki, pow. Grodno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 1942-1950 r. wraz z całą rodziną – Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Grodno Prawy Niemen; 29 Dywizja Piechoty AK, 5 kompania, 3 pluton – dow. plutonu Alfons Wil (?) (ps. „Wysocki”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: łączniczka – przenoszenie meldunków, żywności, korespondencji, śledzenie ruchu oddziałów niemieckich, przewożenie oddziałów AK przez Niemen
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Warwiszki, pow. Lozdzieja, Litwa
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 04.11.1950 r. przez NKWD, we wsi Warwiszki
Więzienia: Grodno (więzienie śledcze 1 korpus, ul. Kirowa 1) – wyjazd transportu do Magadanu 03.05.1951 r.
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za przynależność do AK; art. 24-63-1 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD obw. grodzieńskiego z 12.01.1951 r.; 25 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: obozy przesyłkowe : Orsza, Moskwa, Swierdłowsk, Nowosybirsk, Irkuck, Wanino; 05.07.1951-05.02.1955 r. Mordowska SSR – Kołyma, Magadan – łagier nr 19, 18 – ciężkie prace budowlane : kopanie transzei pod fundamenty głęb. 9 m, transport kamieni
Zapamiętani współwięźniowie: Jadwiga Szpakowska (Okręg Białystok AK, Obwód Grodno Prawy Niemen; 29 DP AK, 5 kompania, 3 pluton)
Data zwolnienia: 05-02-1955
Zesłanie: 05.02-11.1955 r. Mordowska SSR, Magadan – praca jako posieleniec
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 20.11.1955 r. Grodno
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z zesłania Pani Lis pozostała na Białorusi. Pracowała w zakładzie drzewnym.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto