BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Walenty Makusz

Imię ojca: Stefan
Imię matki: Aniela
Nazwisko rodowe matki: Kubuś
Data urodzenia: 1930-05-21
Miejsce urodzenia: Józefowo, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Data śmierci: 2019-02-24
Miejsce śmierci: Białoruś
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: Okręg Nowogródzki „Nów” AK – 77 Pułk Piechoty AK, 2 batalion – dow. kpt Jan Borysewicz (ps. „Krysia”)
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: ps. „Mały”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Józefowo, pow. Lida, woj. nowogródzkie
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 07.1950 r. przez MWD, we wsi Józefowo
Więzienia:
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: art. 24 i 63-1 KK BSRR; 25 lat łagrów
Łagry – nazwy, okres pobytu: Kazachska SRR – Pawłodar – Dubowka, Karabas; Karaganda – kopalnia nr 35 – górnik
Zapamiętani współwięźniowie: A. Bordowski, Puchalski, J. Skorb
Data zwolnienia: 10-1955
Zesłanie: nie
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 11.1955 r. Józefowo, pow. Lida
Posiadane odznaczenia:
Inne informacje:

Po powrocie z łagru Pan Makusz pozostał na Białorusi. Pracował jako szewc.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto