BAZA BIOGRAMÓW ŁAGIERNIKÓW
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie rozszerzone

Sending
Wybierz pierwszą literę nazwiska

Antoni Marczyk

Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki: Pławska
Data urodzenia: 1923-12-05
Miejsce urodzenia: wieś Litwa, pow. Baranowicze, woj. nowogródzkie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przynależność do AK lub organizacji pokrewnych: 02.1942-07.1944 r. Okręg Nowogródzki AK, Inspektorat Rejonowy Południowy, Obwód Baranowicze AK – komendant – kpt Andrzej Wierzbicki (ps. „Józef”); od 02.1942 r. grupa wywiadowczo-dywersyjna na stacji Baranowicze; 06-08.1944 r. Akcja „Burza”
Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: szeregowy, ps. „Kier”
Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: Baranowicze, ul. Zygmuntowska 23
Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce: 09.12.1944 r. MWD przy Zarządzie Kolei Żelaznej, w Baranowiczach, bez broni
Więzienia: 09.12.1944-01.06.1945 – Baranowicze (areszt, więzienie)
Kara – paragraf, rodzaj, wymiar: za działalność antyradziecką i plany przyłączenia Zachodniej Białorusi do Polski; art. 64 i 76 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału w Brześciu z dnia 31.05.1945 r.; 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich zamienione na pocz. 1946 r. na 5 lat łagru i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich
Łagry – nazwy, okres pobytu: 14.06-07.1945 r. tzw. „etapkonwój” z więzienia w Baranowiczach do Norylska – różne więzienia przesyłkowe; Krasnojarski Kraj, Norylsk : 07-12.1945 r. łagier nr 6 (prace remontowo-budowlane); 12.1945-04.1946 r. łagier nr 3 (kolejarz-zwrotniczy); 04.1946-08.1948 – łagier nr 2 (muzykant-skrzypek w orkiestrze teatralnej); 08-10.1948 r. łagier nr 3 (muzykant-skrzypek w orkiestrze symfonicznej); 10.1948-12.12.1949 – Ugorłag, łagier nr 5 (kolejarz, pracownik ekspedycji towarowej)
Zapamiętani współwięźniowie: w łagpunktach : nr 6 – Józef Milenkiewicz; nr 3 – Kazimierz i Józef Tuliszewscy (AK Bieniakonie k Wilna); nr 5 : Piotr Karpowicz i Zbigniew Szelking (Okręg Wileński AK)
Data zwolnienia: 12-12-1949
Zesłanie: 25.12.1949-18.12.1953 – Krasnojarski Kraj, Norylsk – koleje przemysłowe – pracownik ekspedycji towarowych; 19.12.1953-05.1954 r. – teatr dramatyczny jako muzykant – skrzypek
Data powrotu do Kraju: nie
Miejsce powrotu: 09.1954 r. Wilno
Posiadane odznaczenia: Krzyż Partyzancki
Inne informacje:

Po powrocie z zesłania Pan Marczyk pozostał na Litwie. Uzyskał średnie wykształcenie i pracował jako pracownik umysłowy.

Skany / fotografie:

Liczba wszystkich wpisów: 580
Informacje biograficzne i materiały archiwalne przedstawione w Bazie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz archiwów rodzinnych poszczególnych kombatantów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzupełnień do Bazy prosimy o kontakt pod adresem: koordynatorpp@armiakrajowa-lagiernicy.pl. W planach Stowarzyszenia jest dalsza rozbudowa Bazy i uzupełnianie dotychczasowych biogramów dalszymi informacjami archiwalnymi.
 
Fundator Bazy: Fundacja PKO BP
 

partner : Fundacja Lotto